Okvir DIGCOMP je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z razvijanjem digitalnih kompetenc v Evropi. Digitalne kompetence so razdeljene v pet področij in 21 kompetenc. Okvir se lahko uporabi za samovrednotenje digitalnih kompetenc, pri čemer so nam lahko v pomoč opisniki za posamezne nivoje, ki so del Europassa.

Share on FacebookTweet about this on Twitter