Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Od obdelave podatkov do statistike z uporabo IKT, ki je namenjen učiteljem matematike v osnovni in srednji šoli. Poteka 24 ur (8 v živo, 8 na daljavo, 8 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo kako poučevati vsebine iz obdelave podatkov in statistike z uporabo IKT ter razvijati zmožnost kritične rabe računalniških programov pri pouku statističnih vsebin.

Share on FacebookTweet about this on Twitter