Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Nihče ni predaleč za jezikovno povezovanje, ki je namenjen učiteljem tujih jezikov v osnovni in srednji šoli. Poteka 24 ur (8 v živo, 12 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo didaktično uporabo spletnika (bloga) pri pouku tujega jezika ter sodelovalnem delu na daljavo.

Share on FacebookTweet about this on Twitter