Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše, ki je namenjen ravnateljem VIZ. Poteka 24 ur (6 v živo, 12 na daljavo, 6 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo smiselne uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za ravnateljevo učinkovito komunikacijo na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja.

Share on FacebookTweet about this on Twitter