Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Kako se bomo sporazumevali ju3?, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem v VIZ. Poteka 16 ur (1 na daljavo, 6 v živo, 9 na daljavo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo jezik kot temeljno sporazumevalno zmožnost povezovali s sodobnimi načini ter oblikami sporazumevanja in sporočanja z uporabo IKT.

Share on FacebookTweet about this on Twitter