Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Kaj delam in kaj za to izberem?, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem v VIZ. Poteka 24 ur (4 v živo, 16 na daljavo, 4 v živo).  Na seminarju spoznajo kritično presojali didaktično vrednost uporabe različne strojne in programske opreme, razvijali strategije za izbiro primernih orodij

Share on FacebookTweet about this on Twitter