Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Iskal, našel, razumel in zmagal, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem v VIZ. Poteka 24 ur (4 v živo, 16 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo delo z raznovrstnimi podatki in informacijami, za njihovo zbiranje, analiziranje, vrednotenje ter etično rabo.

Share on FacebookTweet about this on Twitter