Interaktivni učbenik je učbenik in delovni zvezek obenem, primeren za samostojno učenje. Vsebuje animacije, prikaze in sprotne povratne informacije. Je brezplačno in prosto dostopen, brez prijave. Lahko se naloži na napravo in deluje brez internetne povezave. Potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Glasbena umetnost 8    Glasbena umetnost 9    Glasba v gimnaziji

Share on FacebookTweet about this on Twitter