Ponujamo vam interaktivno učenje matematike. Učbeniki  so usklajeni z učnimi načrti za matematiko v osnovni šoli in gimnaziji. Obogateni so z interaktivnimi gradniki nižje, srednje in visoke stopnje. Vključujejo dejavnosti za razvoj matematičnih pojmov in naloge za utrjevanje in preverjanje znanja. Omogočajo pa tudi samostojno učenje učencev.

Matematika 4    Matematika 5    Matematika 6    Matematika 7    Matematika 8    Matematika 9    Vega 1    Vega 2    Vega 3

Share on FacebookTweet about this on Twitter