Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem v VIZ. Poteka 24 ur (8 v živo, 8 na daljavo, 8 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo nove didaktične pristope ter razvijajo zmožnost kritične rabe i-table, izdelajo lastno e-gradivo, načrtujejo in izvedejo pouk z uporabo izdelanega e-gradiva in samoevalvirajo pouk (učenja in poučevanja) z uporabo i-table.

Share on FacebookTweet about this on Twitter