Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo vam je e-seminar  Inovativni pristopi poučevanja glasbe v spletni učilnici,  ki je namenjen učiteljem glasbe v OŠ, SŠ in GŠ. Poteka 16 ur, od tega 4 ure v živo, temu sledi 8 ur na daljavo in se zaključi s srečanjem v živo v trajanju 4 ur.  Na seminarju boste zasnovali konkretni primer uporabe spletne učilnice pri pouku glasbe. Uredili in preizkusili boste svojo spletno učilnico ter izmenjali primere dobrih praks in izkušenj v spletni učilnici udeležencev seminarja.

Share on FacebookTweet about this on Twitter