Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Horuk v jezikovni e-pouk, ki je namenjen učiteljem tujih jezikov v osnovni in srednji šoli. Poteka 24 ur (18 na daljavo, 6 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo Osnove smiselne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pouk tujih jezikov.

Share on FacebookTweet about this on Twitter