Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Geometrija z uporabo IKT, ki je namenjen učiteljem matematike v osnovni in srednji šoli. Poteka 24 ur (8 v živo, 8 na daljavo, 8 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo programe dinamične geometrije v procesu učenja.

Share on FacebookTweet about this on Twitter