Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Didaktična raba e-gradiv pri pouku geografije, ki je namenjen učiteljem geografije v osnovni in srednji šoli. Poteka 16 ur (6 v živo, 6 na daljavo, 4 vox), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo didaktično rabo novonastalih geografskih e-gradiv, spoznajo njihove prednosti in pomanjkljivosti ter se seznanijo z možnostmi njihove uporabe pri pouku.

Share on FacebookTweet about this on Twitter