Prispevek nagovarja učitelje razrednega pouka k vključevanju aktivnih oblik dela z e-učbenikom v 2. VIZ. Pristop je osredotočen na umestitev e-učbenika v  pouk, kombinirano in dinamično učenje ter sodelovalno delo kot veščino 21. stoletja. Predstavljamo praktična primera sodelovalnega učenja z e-učbenikom, usmerjene v dejavnosti pred, med in po uporabi učbenika.

Share on FacebookTweet about this on Twitter