Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Aktivna vloga učencev/dijakov v geografski spletni učilnici, ki je namenjen učiteljem geografije v osnovni in srednji šoli. Poteka 24 ur (6 v živo, 14 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo didaktične pristope, ki jim bodo olajšali delo pri pouku.

Share on FacebookTweet about this on Twitter