Spletno orodje POT-OS za samopreverjanje pedagoških digitalnih kompetenc (ang. TET-SAT – Technology Enhanced Teaching – Self-Assessment Tool).

Po uporabi tega spletnega orodja oz. po opravljenem samopreverjanju boste izvedeli, katera so vaša močna in šibka področja uporabe IKT pri vašem pedagoškem delu. Orodje je sedaj na voljo učiteljem MENTEP, ki so vključeni v raziskavo, jeseni 2017 pa bo odprto za vse.