logotip
domov
uporabnik   ISKANJE
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Izobraževanja

V Sloveniji vsako drugo leto izvedemo 10-dnevni seminar za učitelje slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav. Seminarje organizirata in financirata Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  Zavod RS za šolstvo pa pripravi strokovni program.

Na seminarjih učitelji spoznajo metode za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika ter druge vsebine, ki jih potrebujejo, da bi učencem na sobotnih šolah, srednješolskih tečajih in tečajih za odrasle posredovali prvine njihove izvirne kulture in jezika.

Seminar 2019

Arhiv seminarjev:

Novice/objave v medijih: