logotip
domov
uporabnik   ISKANJE
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Evropske šole

Evropska šola s svojo naravnanostjo učencem omogoča ohranjanje lastne kulturne identitete, zagotavlja doseganje visoke funkcionalne pismenosti v materinščini in tujih jezikih, hkrati pa spodbuja medkulturnost, strpnost in večjezičnost, kar so temelji sobivanja v sodobni družbi.

Posebnost Evropskih šol je pouk v maternem jeziku učencev, upoštevaje seveda njihovo število. V praksi to pomeni, da poučevanje v prvem jeziku učencev brez izjeme poteka le v jezikih, ki jih govori večje število učencev. Ti učenci lahko obiskujejo pouk v lastnih jezikovnih sekcijah (v angleških, francoskih, nemških in drugih jezikovnih sekcijah).

Vsi drugi učenci, med njimi so tudi slovenski, so uvrščeni v skupino učencev brez lastne jezikovne sekcije. V druge jezikovne sekcije se lahko vključujejo po lastni izbiri. Učencem brez lastne jezikovne sekcije Evropske šole nudijo pouk maternega jezika kot učnega predmeta, hkrati pa tudi dodatno strokovno pomoč za premoščanje težav zaradi učenja v tujem jeziku.

Največ slovenskih učencev je na šolah Bruselj I in Luksemburg II, sicer pa slovenski otroci obiskujejo evropske šole tudi v drugih krajih (npr. Frankfurt, Varese, Alicante, Bergen, Karlsruhe, München …).

Informacije o sistemu in posameznih evropskih šolah so dosegljive na spletnem portalu Generalnega sekretariata Evropskih šol.