logotip
domov
uporabnik   ISKANJE
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Stičišče

Dopolnilni pouk slovenščine v tujini financira in organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, ki nudi strokovno podporo.

Na Zavodu RS za šolstvo:

  • spremljamo pedagoško delo učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi, svetujemo in spodbujamo njihovo delovanje znotraj slovenskih skupnosti,
  • izvajamo strokovna izobraževanja (seminarje),
  • nabavljamo učbenike, učna gradiva in didaktične pripomočke za potrebe pouka,
  • spremljamo dejavnosti ob/pri dopolnilnem pouku (ekskurzije učencev v Slovenijo, šolske povezave, delavnice, kulturne prireditve v tujini, itd.),
  • organiziramo vsakoletno poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine.

Pouk slovenščine poteka tudi v čezoceanskih državah (ZDA, Kanada, Argentina, Brazilija, Avstralija, Egipt) in v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravljamo strokovne seminarje za učitelje slovenskih šol v izseljenstvu.