logotip
domov
uporabnik   ISKANJE
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Dopolnilni pouk

Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino.

Pouk je prostovoljen, poteka v popoldanskem času ali med vikendom, navadno enkrat tedensko od 2 do 4 ure. Namenjen je otrokom od starosti 4 let, mladostnikom in odraslim. Organiziran je lahko na šolah države gostiteljice, v prostorih slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništev, slovenskih društev ali katoliških misij.

V šolskem letu 2020/21 pouk organiziramo v 19 evropskih državah, obiskuje ga okrog 1900 udeležencev, od tega več kot 1000 otrok. Slovenščino poučuje skupaj 36 učiteljev, od tega 13 napotenih in 23 nenapotenih.

Kjer dopolnilnega pouka slovenščine ni možno organizirati, se izjemoma izvaja dopolnilni pouk slovenščine na daljavo.