logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Učitelji

Pri dopolnilnem pouku slovenščine poučujejo:

  • učitelji, ki so iz Slovenije napoteni na delo v tujino (napoteni učitelji) in
  • učitelji, ki že sicer živijo na območju, na katerem poteka pouk (nenapoteni učitelji).

Izbira jih komisija za učitelje slovenščine v tujini pri Ministrstvu za izobraževanje.

Pouk večinoma izvajajo učitelji slovenščine ali učitelji razrednega pouka. Imeti morajo znanja in izkušnje za poučevanje v oddelkih, kjer so udeleženci različni po starosti in po predznanju slovenščine. Učenci pri pouku razvijajo svojo sporazumevalno zmožnost v slovenščini, učitelji pa jim približajo tudi slovensko kulturno izročilo, zgodovinske, naravne, etnološke in druge značilnosti Slovenije.

Kontaktne podatke učiteljev najdete pod posamezno državo.

Vas zanima, kako poteka pouk slovenščine v različnih evropskih državah?

Več primerov si lahko ogledate na portalu Slovenci.si