logotip
domov
uporabnik   ISKANJE
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Učni načrt

Učni načrti vsebujejo osnovne usmeritve za poučevanje v oddelkih dopolnilnega pouka slovenščine v tujini.

Za vsako skupino so predvidene teme, ki se jih lahko obravnava na treh ravneh Skupnega evropskega jezikovnega okvirja SEJO (od A1 do B1). Učitelji lahko sami izberejo temo, ki je primerna za njihovo skupino, in ob tem upoštevajo predznanje, starost, potrebe ter interese udeležencev