logotip
domov
uporabnik   ISKANJE
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Poletna šola

Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike je organizirana oblika učenja jezika in spoznavanja kulture, namenjena mladim slovenskega porekla, ki živijo v tujini.

Šolo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, organizirata pa jo Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

V dopoldanskem času se udeleženci učijo slovenščino, ob popoldnevih in med vikendom pa zanje organiziramo ustvarjalne, športne in druge družabne dejavnosti, ob katerih spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij.  Šolo pričnemo z uvodnim srečanjem za udeležence in njihove starše, zaključimo pa s kulturnim programom in podelitvijo potrdil udeležencem.

Ministrstvo sofinancira tudi druge šole ali tabore slovenskega jezika in kulture, ki jih obiskujejo potomci Slovencev po svetu:

  • Mladinsko poletno šolo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  • Poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran Univerze na Primorskem
  • Tabor Raziščimo Slovenijo v organizaciji CŠOD
  • Ustvarjalni tabor Slovenščina malo drugače v organizaciji Slovenske izseljenske matice

Poletna šola slovenščine 2021

Poletna šola slovenščine na daljavo v organizaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) v letu 2021:

Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo bosta v času od 25. do 31. 7. 2021 v spletnem orodju ZOOM organizirala Poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine (starost od 10 do 14 let). Pokrovitelj in financer šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Rok za prijavo je 15. 5. 2021.

Prijavna dokumentacija:

Povezava na prijavnico: https://forms.office.com/r/TgqQmvRJ4B