logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Poletna šola

Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike je organizirana oblika učenja jezika in spoznavanja kulture, namenjena mladim slovenskega porekla, ki živijo v tujini.

Šolo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, organizirata pa jo Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

V dopoldanskem času se udeleženci učijo slovenščino, ob popoldnevih in med vikendom pa zanje organiziramo ustvarjalne, športne in druge družabne dejavnosti, ob katerih spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij.  Šolo pričnemo z uvodnim srečanjem za udeležence in njihove starše, zaključimo pa s kulturnim programom in podelitvijo potrdil udeležencem.

Od leta 1991 se je šol v organizaciji Zavoda RS za šolstvo udeležilo več kot 1700 otrok in mladostnikov slovenskega porekla iz tujine.

Ministrstvo sofinancira tudi druge šole ali tabore slovenskega jezika in kulture, ki jih obiskujejo potomci Slovencev po svetu:

  • Mladinsko poletno šolo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  • Poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran Univerze na Primorskem
  • Tabor Raziščimo Slovenijo v organizaciji CŠOD
  • Ustvarjalni tabor Slovenščina malo drugače v organizaciji Slovenske izseljenske matice