logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Poletna šola slovenščine

Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti sta od 29. 7. do 10. 8. 2018 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu (Dom Soča) organizirala Poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Poletno šolo sofinancira Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Šole se je letos udeležilo 50 otrok in mladostnikov iz 15 držav. Največ jih je prišlo iz prostora nekdanje Jugoslavije – iz Bosne in Hercegovine, Srbije in s Hrvaške, pa tudi iz Italije, Velike Britanije in Kanade.

V dopoldanskem času so se udeleženci učili slovenščino in se seznanjali z našo kulturno dediščino. Ob popoldnevih in med vikendom pa smo organizirali izlete ter ustvarjalne, športne in druge dejavnosti, ob katerih so se mladi iz tujine družili in povezovali z učenci iz Slovenije, ki so bili poleti na aktivnih počitnicah v CŠOD v Tolminu.

Utrinki s poletne šole v Tolminu

Primeri gradiv

 

Prijavna dokumentacija za leto 2018:

Informacija o poletni šoli slovenščine

Prijavni postopek, pogoji in merila izbora 

Prijavnica

Okvirni program poletne šole slovenščine

Hišni red v domu Soča