logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Poletna šola slovenščine

Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti bosta od 29. 7. do 10. 8. 2018 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu (Dom Soča) organizirala Poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Poletno šolo sofinancira Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Rok za prijavo je 10. 5. 2018.

Prijavna dokumentacija za leto 2018:

Informacija o poletni šoli slovenščine

Prijavni postopek, pogoji in merila izbora 

Prijavnica

Okvirni program poletne šole slovenščine

Hišni red v domu Soča