PREDGOVOR
UVOD
1. NOVOSTI V POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU
2. AKTIVNI POUK IN RAZVIJANJE NARAVOSLOVNEGA MIŠLJENJA
2.1 NEKAJ NAPOTKOV, KAKO OBLIKOVATI NOVA ALI NADGRADITI OBSTOJEČA GRADIVA ZA AKTIVEN POUK  datoteke
112.2 AKTIVNEJŠI POUK Z ELEKTRONSKIMI ODZIVNIKI datoteke
2.3 DEŽNE KAPLJICE15 datoteke
2.4 ENAKOMERNO GIBANJE21 datoteke
2.5 VARNOSTNA RAZDALJA AVTOMOBILOV.. 24 datoteke
2.6 PROSTO PADANJE IN TRK AVTOMOBILA.. 29 datoteke
2.7 RAVNOVESJE NAVOROV.. 33 datoteke
2.8 OHRANITEV GIBALNE KOLIČINE PRI TRKU KROGLIC39 datoteke
2.9 SILE NA POTOPLJENO TELO.. 42 datoteke
2.10 TLAK V TEKOČINAH.. 50 datoteke
2.11 NITNO NIHALO.. 56 datoteke
2.12 NIHALO NA VIJAČNO VZMET60 datoteke
2.13 DUŠENO NIHANJE62 datoteke
2.14 VSILJENO NIHANJE IN RESONANCA datoteke
3. RAČUNALNK PRI POUKU FIZIKE .. 67
3.1 DVE MOŽNOSTI UPORABE VERNIEROVEGA PROGRAMA LOGGER PRO, KI JU LAHKO UPORABLJAJO DIJAKI DOMA BREZ VMESNIKA IN SENZORJEV datoteke
3.2 MERJENJE POSPEŠKA PROSTEGA PADANJA.. 79 datoteke
3.3 GRAFI PRI GIBANJU.. 84 datoteke
3.4 GRAFI PRI ENAKOMERNO POSPEŠENEM GIBANJU.. 90 datoteke
3.5 OHRANITEV ENERGIJE. 98 datoteke
3.6 SPECIFIČNA TOPLOTA KAPLJEVIN.. 04 datoteke
3.7 GOSTOTA ZRAKA.. 108 datoteke
3.8 ZMESNA TEMPERATURA.. 111 datoteke
3.9 GRAFI PRI NIHANJU NITNEGA NIHALA datoteke
4. SODELOVALNO UČENJE 121
4.1 POUK FIZIKE MALO DRUGAČE - SODELOVALNO UČENJE datoteke
4.2 DELO IN ENERGIJA datoteke
5. EKSPERIMENTALNE VAJE S PREPROSTO EKSPERIMENTALNO OPREMO
5.1 RAVNOVESJE SIL IN NAVOROV.. 132 datoteke
5.2 II. NEWTONOV ZAKON.. 137 datoteke
5.3 CENTRIPETALNI POSPEŠEK. 142 datoteke
5.4 MERJENJE TEŽNEGA POSPEŠKA.. 146 datoteke
5.5 VZGON.. 149 datoteke
5.6 DOLOČANJE KONSTANTE VZMETI 153 datoteke
5.7 DELO TRENJA NA KLANCU.. 156 datoteke
5.8 ENERGIJA TELESA PRI GIBANJU PO KLANCU.. 159 datoteke
5.9 MERJENJE ZRAČNEGA TLAKA datoteke
5.10 SPECIFIČNA TOPLOTA KOVIN datoteke