Nacionalna konferenca

Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Brdo pri Kranju 18.-19. november 2015

Urnik

1. dan

 

7.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.45

Uvodni nagovor ministrice za izobraževanje dr. Maje Makovec Brenčič
Predstavitev zasnove nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja

9.45 – 10.15

Predstavitev študije omrežja Eurydice Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju: Politike in načini evalvacije šol v Evropi, Isabelle de Coster, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Bruselj

10.15 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.45

Predstavitev prispevkov dobrih praks v obliki e-plakatov
Razpored predstavitev

12.45 – 13.15

Uporaba podatkov za načrtovanje dela v vrtcu in šoli, mag. Majda Vehovec, Osnovna šola Šenčur

13.15 – 14.30

Odmor za kosilo

14.30 – 15.00

Slovenija, poudarki iz študije in rezultati ankete za ravnatelje o samoevalvaciji, Tanja Taštanoska, Eurydice Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

15.00 – 15.15

Odmor

15.15 – 17.15

Razprava v tematskih skupinah (razpored skupin)

  • 1. Učenje in poučevanje
  • 2. Klima in kultura
  • 3. Vodenje
  • 4. Profesionalni razvoj
  • 5. Sodelovanje z déležniki2. dan

 

9.00 – 10.00

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Danskem, Hans Jørgen Knudsen, fakulteta za univerzitetni dodiplomski študij Metropolitan University College in Maj Britt Rosenmeyer Olsen, srednješolski center Svendborg Erhvervsskole, Danska

10.00 – 11.00

Delavnice (razpored delavnic)

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 – 12.30

Delavnice (razpored delavnic)

12.45 – 13.00

Poročanje iz tematskih skupin, Tanja Taštanoska

13.00 – 14.00

Panelna razprava: Sistem kakovosti v Sloveniji in možnosti nadgradnje
Moderator Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sodelujejo

  • Dr. Andreja Barle Lakota, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
  • Gregor Pečan, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva
  • Dr. Anton Meden, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije
  • Janja Meglič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije