Nacionalna konferenca

Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Brdo pri Kranju 18.-19. november 2015

Nacionalna konferenca KEKS

Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja je eden od temeljnih ciljev slovenskega vzgojno-izobraževalnega (VIZ) sistema. Vprašanje kakovosti je eno od križišč, na katerem se srečujejo interesi javnosti, politike, staršev, šol, vrtcev, ravnateljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev in raziskovalcev s področja izobraževanja ter učencev.

Element večine razumevanj kakovosti so učni dosežki učencev, ki so postavljeni v središče pozornosti vseh vpletenih. Za doseganje kakovosti pa so ključnega pomena tudi klima v vrtcu in šoli in pogoji, ki omogočajo ne le otrokovo učenje, temveč tudi učenje in razvoj zaposlenih. Tega pa ni mogoče zagotoviti brez vodenja, ki usmerja in spodbuja ter zagotavlja pogoje za razvoj šolske kulture in klime, naklonjene podpiranju kakovosti, ter vzpostavlja poti sodelovanja med vsemi deležniki.

»Kako dobri smo in kako to vemo?« je vprašanje, ki si ga v zvezi s sistemom, vrtci, šolami, kognitivnimi dosežki in drugimi izidi izobraževanja zastavljajo vsi vpleteni v VIZ. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je sistematičen proces, v katerem imajo pomembno vlogo različni elementi - tako zunanje evalvacije znanja, inšpekcije, kot tudi procesi samoevalvacije v izobraževalnih institucijah. Povezljivost elementov in ravnotežje v njihovi rabi omogoča sestavljanje celovite slike o kakovosti dela izobraževalnih institucij in sistema kot celote.

V času, v katerem je razprava o elementih sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti znova vroča, želimo omogočiti razpravo in izmenjavo dobrih praks, ki nastajajo v slovenski VIZ. Udeleženci bodo na konferenci lahko poglobili svoja strokovna znanja in izmenjali dobre prakse s kolegi.

Nacionalna konferenca o krepitvi in evalvaciji kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS bo potekala 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju in je namenjena ravnateljem, strokovnim delavcem, vključenim v skupine za kakovost, učiteljem, vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanja.

Cilji konference

Kratkoročni cilji:

  • predstavitev različnih pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v izobraževanju v Evropi, še posebej na institucionalni ravni (predstavitev študije omrežja Eurydice: Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe),
  • širitev rezultatov preteklih projektov s področja kakovosti,
  • predstavitev in razprava o sistemu kakovosti v Sloveniji,
  • iskanje odgovora na vprašanje, katere predvidene/predpisane dejavnosti vrtcev/šol/drugih zavodov je mogoče vključiti v (samo)evalvacijo kakovosti in kako.