Nacionalna konferenca

Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Brdo pri Kranju 18.-19. november 2015

Programski odbor

Aleš Ojsteršek, predsednik programskega odbora, direktor Urada za razvoj izobraževanja, MIZŠ

Saša Ambrožič Deleja, Eurydice Slovenija, MIZŠ
dr. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje
dr. Gašper Cankar, Državni izpitni center
dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani
Saša Grašič, Center RS za poklicno izobraževanje
dr. Dejan Hozjan, Univerza na Primorskem
dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru
Živa Kos Kecojević, Univerza v Ljubljani
Barbara Kresal Sterniša, Eurydice Slovenija, MIZŠ
mag. Andreja Lenc, CMEPIUS
dr. Ljubica Marjanovič Umek, Univerza v Ljubljani
dr. Nataša Potočnik, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
dr. Tomaž Rozman, Inšpektorat RS za šolstvo in šport
dr. Mojca Štraus, Pedagoški inštitut
Tanja Taštanoska, Eurydice Slovenija, MIZŠ
dr. Maša Vidmar, Pedagoški inštitut