Nacionalna konferenca

Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Brdo pri Kranju 18.-19. november 2015

Pomembno opozorilo

Zaradi lažje berljivosti so izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Udeležence različnih vzgojno-izobraževalnih ravni (vrtec, osnovna in srednja šola) poimenujemo učenec oziroma učitelj, vzgojno-izobraževalni proces pa pouk.