domov | gradiva posveta | posnetki posveta | fotogalerija | kontakt |  


Mednarodni posvet GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda

Uporaba posnetkov je dopustna le v neprofitne izobraževalne namene javnih izobraževalnih ustanov, pri čemer mora biti navedena konferenca in govornik. Vsaka uporaba posnetkov izven zgornjih pogojev, v delu ali celoti, je pogojena z izrecnim dodatnim soglasjem predavatelja.

Videogradiva so objavljena v sistemu Videolectures na naslovu: http://videolectures.net/bzid07_ljubljana/

Etika in družba (Milan Zver)
 Članek

Svet RNA in molekulska evolucija (Renee Schroeder)
 Povzetek (ang)

Primer genske ekpresije v ontogenskem razvoju (Špela Schrader)
 Članek  Povzetek

Človeške dedne bolezni, njihovo izražanje in napovedovanje prihodnosti (Radovan Komel)
 Članek  Povzetek

Kaj kontrolira dolžino življenja celic in človeškega življenja (Gregor Serša)
 Članek  Povzetek

Družbeni vidiki zdravja in staranja (Andreja Barle Lakota)
 Članek  Povzetek

Aplikacija genetike in pričakovanja v psihologiji (Janek Musek)
 Članek  Povzetek

Biološko izobraževanje v hitro spreminjajočem se znanstvenem in socialno-ekonomskem kontekstu (Andrew Moore)
 Članek  Povzetek

Svoboda gnezdi v določenosti (Gregor Tomc)
 Članek  Povzetek

Redukcionizem, determinizem in kultura (Andrej Kirn)
 Članek  Povzetek

Možgani in vpliv genov na njihov razvoj in delovanje (Maja Bresjanac)
 Članek

Shakespeare se je motil: Zakaj sta biologija in kultura bolj povezani, kot smo mislili (Oren Harman)
 Članek  Povzetek

Uporaba genskih informacij v prenatalni diagnostiki (Borut Peterlin)
 Članek  Povzetek

Etične dileme in tveganja privatizacije in komercializacije biogenetske znanosti (Franc Mali)
 Članek

Ugotavljanje identite posameznika z uporabo genetskih informacij, metode verižne reakcije s polimerazo in računalniško podprte tehnologije (Katja Drobnič)
 Članek  Povzetek

Raba in zloraba informacij (Goran Klemenčič)
 Članek  Povzetek

Gensko spremenjene rastline (Jana Žel)
 Članek  Povzetek

Bioetika, raziskovanje in nevarnost zlorabe (Jože Trontelj)
 Članek  Povzetek

Matične celice (Miomir Kneževič)
 Članek  Povzetek

Sistemska biologija (Špela Baebler)
 Članek  Povzetek

Pomen biološkega znanja za splošno izobrazbo (Barbara Vilhar)
 Članek  Povzetek

Družba prihodnosti in vloga šolskega znanja (Andreja Barle Lakota)
 Članek  Povzetek