Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih dijakih?

05.02.2016

Samoniciativnost in podjetnost sta takoimenovani transverzalnih veščin 21. stoletja. Ti transverzalni ključni kompetenci bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.

V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih dijakih?

Pri iskanju odgovora na zastavljeno krovno vprašanje bosta učiteljem v podporo tudi mednarodna in domača spletna stran.

Deli objavo z drugimi...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter