Izzivi se izvajajo

11.04.2016

V projektu smo usposabljanja zasnovali na način, da učitelje opolnomočimo  za izvajanje dejavnosti, ki pri učencih in dijakih spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost ter s tem razvoj kompetence podjetnosti tako pri učiteljih kot pri učencih in dijakih.

Usposabljanje, ki so ga  so razvili avstrijski partnerji v projektu, temelji na t. i. TRIO modelu:

  1. Temeljno izobraževanje za podjetnost

Spodbujanje temeljnih podjetnostnih spretnosti, biti prilagodljiv, inovativen in sposoben začeti svoj projekt

  1. Podjetnostna kultura

Spodbujanje podjetnostnega razmišljanja, dovzetnosti, ustvarjalnosti, tveganja, postavljanja ciljev, samoniciativnosti in kulture trajnostni.

  1. Podjetnostna državljanska vzgoja

Razvijanje novih oblik odgovornosti, državljanstva  in partnerstev, ki so ugodna za vsakega posameznika, druge ljudi in okolje.

Model sestavlja 17 vsebinskih sklopov, ki jih v projektu imenujemo »izzivi«.

Trenutno potekajo na šolah, ki že izvajajo izzive, obiski predstojnic OE Zavoda za šolstvo in trenerk. Na gimnazijah se izvaja oz. zaključuje vmesno evalviranje projekta. Učitelji, ki izvajajo izzive, so zaključili evalviranje gradiv za izzive.

Deli objavo z drugimi...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter