logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Dobrodošli

Vabimo vas na 2. nacionalno konferenco Jeziki v izobraževanju,

ki bo 15. aprila 2016

v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Konferenca je namenjena učiteljicam in učiteljem slovenščine, madžarščine, italijanščine in tujih jezikov v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, učiteljicam in učiteljem razrednega pouka, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, vodstvenim in svetovalnim delavkam in delavcem osnovnih in srednjih šol, univerzitetnim učiteljicam in učiteljem, raziskovalkam in raziskovalcem ter drugi strokovni javnosti.

Cilj konference je ozaveščanje o stanju in perspektivah jezikovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Tematski poudarki bodo na prikazu uresničevanja Resolucije o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 in Akcijskega načrta jezikovnega izobraževanja na področju slovenščine, italijanščine in madžarščine, tujih jezikov in jezikov okolja na narodno mešanih območjih. Posebna pozornost bo namenjena učnemu jeziku, medjezikovnemu in medkulturnemu povezovanju ter razvoju didaktike jezikov in književnosti. Predavanja in predstavitve bo povezovalo geslo Jeziki nas povezujejo.

Plenarnim predavanjem vabljenih predavateljic in predavateljev bodo v popoldanskem delu sledile predstavitve učiteljic in učiteljev ter vzgojiteljic in vzgojiteljev v forumu praktikov in izseki iz dela svetovalk in svetovalcev Zavoda RS za šolstvo.

 

Prijava na konferenco

Spletne prijave na konferenco sprejemamo do zapolnitve prostih mest (zavihek Prijava).

Udeležba je brez kotizacije.

Vljudno vabljeni.