ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Vsebina mape /projektiess/skladisce/outj2/04_usposabljanja/13-05-08_ModŠ/Gradiva ModŠ/

Imenik/datoteka Velikost Datum
..... imenik /
13-03-22_sitp_opazovalniobrazec1 za prvo uro 8 5 2013.docx 223 KB 10.5.2013
13-03-22_sitp_opazovalniobrazec2 za drugo uro 8 5 2013.docx 519 KB 10.5.2013
13-04-02_pripravanadrugouro_final.docx 360 KB 10.5.2013
13-04-02_pripravanaprvouro_final.docx 361 KB 10.5.2013
13-05-08_usp-modš_fra-sšvpajdovščina_vabilo in program_končno_kpš.docx 249 KB 10.5.2013
8-5-13 predstavitev pred opazovajem 8 5 2013.pptx 422 KB 10.5.2013
critères d evaluation delovni list za učitelje 8 5 2013.docx 404 KB 10.5.2013
posenetek avtentična naloga za drugo delavnico 8 5 2013 sšvp ajd.vob 221600 KB 26.4.2013
presentation de outj 2.pptx 413 KB 10.5.2013
projet de vacances primer avtentične naloge za drugo delavnico za učitelje.docx 604 KB 10.5.2013
situation de communication delovni list za dijake in učitelje 8 5 2013.doc 247 KB 10.5.2013
učni list 1 za dijake za prvo učno uro 8 5 2013.docx 228 KB 10.5.2013
učni list 2 za drugo učno uro 8 5 2013.docx 607 KB 10.5.2013