logo-evo
Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse

Meddržavni poskus MENTEP (Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse) je potekal v obdobju od marca 2015 do maja 2018. V tem času so partnerji (v Sloveniji je projekt vodil Zavod RS za šolstvo) razvili spletno orodje za samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc (POT-OS, angl. TET-SAT) in ekosistem (portal) kot podpora profesionalnemu razvoju učiteljev na tem področju.

Zakaj potrebujemo spletno orodje POT-OS za učitelje?

Kako lahko uporabite spletno orodje POT-OS?

Predstavitveni film spletnega orodja POT-OS

Predstavitveni film projekta in raziskave

The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.