PREDGOVOR
UVOD
1. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
1.1    FORMATIVNO PREVERJANJE ZNANJA PRI POUKU FIZIKE IN SAMOOCENJEVANJE datoteke
111.2    NERAČUNSKE NALOGE datoteke
1.3    OCENJEVANJE VEŠČIN EKSPERIMENTALNEGA DELA
datoteke
1.4    VKLJUČEVANJE VEŠČIN EKSPERIMENTALNEGA DELA V PISNO IN USTNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
datoteke
1.5    AVTENTIČNE NALOGE PRI POUKU FIZIKE V GIMNAZIJI
datoteke
2. SODOBNI DIDAKTIČNI PRISTOPI
.. 67
2.1    FIZIKA KOT ZGLED, MATEMATIKA KOT ORODJE datoteke
2.2    IZBIRNI PREDMET FIZIKA.. 79 datoteke
2.3    POUK ZUNAJ UČILNICE.. 84 datoteke
3. AKTIVNI POUK IN RAZVIJANJE NARAVOSLOVNEGA MIŠLJENJA
121
ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM
3.1.1    VZPOREDNA IN ZAPOREDNA VEZAVA ŽARNIC datoteke
3.1.2    OSCILOSKOP -  OPAZOVANJE IN MERJENJE ELEKTRIČNIH KOLIČIN datoteke
3.1.3    LASTNOSTI ELEKTRIČNIH ELEMENTOV - FOTOUPORNIK IN TRANZISTOR
datoteke
3.1.4    MAGNETNO POLJE TRAJNEGA MAGNETA
datoteke
3.1.5    MERJENJE GOSTOTE MAGNETNEGA POLJA ZEMLJE IN DOLGE TULJAVE
datoteke
3.1.6    DUŠENO NIHANJE ELEKTRIČNEGA KROGA
datoteke
VALOVANJE
3.2.1    HITROST VALOVANJA NA VRVI datoteke
3.2.2    LOM VALOVANJA datoteke
3.2.3    VALOVNI POJAVI datoteke
3.2.4    DOLOČANJE VALOVNE DOLŽINE Z UKLONSKO MREŽICO datoteke
3.2.5    ABSORPCIJA SVETLOBE PRI PREHODU SKOZI PROZORNO SNOV datoteke
3.2.6    ABSORPCIJA ELEKTROMAGNETNEGA VALOVANJA
datoteke
MODERNA FIZIKA
3.3.1    VZBUJENA STANJA HELIJEVEGA ATOMA IN SPEKTER SVETLOBE, KI JO ODDAJA   HELIJ, KO PO NJEM TEČE ELEKTRIČNI TOK
datoteke
3.3.2    SEVANJE OZADJA, RAZPOLOVNI ČAS IN AKTIVNOST VZORCA
datoteke
3.3.3    EKSPONENTNO POJEMANJE
datoteke
3.3.4    RADIOAKTIVNI RAZPAD - SIMULACIJA S POMOČJO METANJA KOCK
datoteke
OSTALA PODROČJA
3.4.1    TUDI SONCE SE VRTI
datoteke
3.4.2    DRUŽABNA ASTRONOMSKA IGRA GALAKTIČNI ACTIVITY
datoteke
3.4.3    SONCE-ZEMLJA-LUNA, VRSTE GALAKSIJ
datoteke
3.4.4    MERITVE Z GPS-SENZORJEM IN BAROMETROM
datoteke
3.4.5    ANALIZA GIBANJA KOLESARJA PO KLANCU
datoteke
3.4.6    KOLIKO ENERGIJE SE SPROŠČA V ČLOVEŠKEM TELESU PRI ZGOREVANJU HRANE OB RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH
datoteke
3.4.7    ZRAČNI UPOR – MERITVE Z RAČUNALNIŠKO MERILNO OPREMO IN BREZ NJE
datoteke