ORGANIZMI kot živi sistemi
Mednarodni posvet, ljubljana, 21. in 22. oktober 2010
domov gradiva foto kontakt povezave English
Mednarodni posvet ORGANIZMI kot živi sistemi, Ljubljana, 21. in 22. oktober 2010
 
Danes doživlja biološko izobraževanje v svetovnem merilu korenite spremembe, saj postaja biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje osebnih in družbenih odločitev. Če želimo mladim generacijam zagotoviti ustrezno splošno izobrazbo za življenje v 21. stoletju, moramo našim učiteljem omogočiti, da se sproti seznanjajo z novostmi v biologiji in z družbenimi vidiki uporabe biološkega znanja. Zato letos že četrto leto zapored organiziramo mednarodni posvet Biološka znanost in družba, ki je namenjen predvsem izobraževanju učiteljev biologije, drugih naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Posveta se lahko udeležijo tudi drugi, ki jih zanima tema posveta.

V Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti 2010 je bila osrednja tema posveta celostna obravnava organizmov kot živih sistemov v luči evolucije, s katero nastaja biotska raznovrstnost. Sodobne poglede na to tematiko so udeležencem predstavili priznani slovenski in tuji raziskovalci s področja bioloških in družboslovnih znanosti. Predavanja tujih predavateljev so simultano prevajana iz angleščine v slovenščino. Vsak dan je bila po predavanjih okrogla miza, kjer so udeleženci lahko sodelovali v razpravah. Posnetki predavanj in razprav so na voljo v neprofitne izobraževalne namene http://videolectures.net/bzid2010_ljubljana/ .

V času posveta je v založbi Zavoda RS za šolstvo izšel slovenski prevod knjige Denisa Nobla: Glasba življenja. Avtor knjige prof. Denis Noble je na posvetu tudi predaval.

Vabimo vas, da si ogledate posnetek predstavitve prevoda knjige Glasba življenja v Prešernovi dvorani SAZU, ki je dostopen na naslovu: http://videolectures.net/oct2010_noble_music/ .

Program posveta je objavljen tukaj.

Plakat je objavljen tukaj.

Dodatne informacije o posvetu: mag. Minka Vičar (ZRSŠ), telefon (01) 2363 146, e-naslov minka.vicar@zrss.si

Organizator posveta: Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, Oddelkom za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Društvom biologov Slovenije in Slovenskim fiziološkim društvom.

Projekt: Posvet je organiziran v okviru projekta Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov v izobraževanju – biologija (predmetna skupina za biologijo ZRSŠ).

Ciljno občinstvo: učiteljice/učitelji biologije ter drugih naravoslovnih in družboslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli, študentke/študenti, raziskovalke/raziskovalci, drugi zainteresirani

Uradni jezik posveta je slovenščina. Predavanja tujih predavateljev so simultano prevajana iz angleščine v slovenščino.

Spremljajoča dogodka:
  • Izid slovenskega prevoda knjige Denisa Nobla: Glasba življenja (založba Zavod RS za šolstvo). Več informacij najdete tukaj.
  • Razstava slik izraelske slikarke Anat Zeligowski z naslovom Mreža življenja (The web of Life). Po posvetu je razstava na ogled v Biološkem središču, Večna pot 111, Ljubljana.

 
 
Organizator
 
 
 
Copyright © 2010 ZRSŠ, vse pravice pridržane.