BRALNA PISMENOST
Zaključna konferenca projekta
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

Program


Program zaključne konference:
Program konference

Podrobnejši opis delavnic:
Seznam in opis delavnic

ZAKLJUČNA KONFERENCA

Hotel MONS, Ljubljana
2. in 3. julij 2013


Konferenca je namenjena članom šolskih projektnih timov in ravnateljem šol v projektu, članom strateškega in operativnega tima ter pedagoškim svetovalcem za osnovno šolo.