FLEKSIBILNI predmetnik strokovni posvet, 29. in 30. septembra 2011

Dobrodošli

Vabimo vas na strokovni posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole, ki bo 29. in 30. septembra v Podčetrtku, v Termah Olimia. Namenjen je ravnateljem, učiteljem, svetovalnim in drugim strokovnim delavcem šol.

NAMEN:

  • preučiti, kako je mogoče s fleksibilnim predmetnikom prispevati k učinkoviti zadovoljitvi aktualnih potreb in izzivov osnovne šole (dosežki osnovnošolcev na NPZ in v mednarodnih raziskavah);
  • predstaviti monografsko publikacijo Fleksibilni predmetnik – priložnost za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šol;
  • demonstrirati primere šolskih praks, razvitih v zadnjih dveh letih v nekaterih OE Zavoda in medpredmetnih razvojnih skupinah, delujočih v okviru projekta;
  • v avtentičnem okolju organizirati pedagoške delavnice (raziskovalni in eksperimentalni pouk, terensko delo itn.), ki jih je v fleksibilnejši organizaciji dela lažje izvesti.

Delavnice:
  • Udeleženci posveta se bodo lahko vključili v različne delavnice, ki so jih v avtentičnem okolju pripravili pedagoški svetovalci v sodelovanju z učitelji.
  • Poudarki bodo na skupnem razmisleku o kakovostnem pouku, ki ga omogočajo različne oblike fleksibilnega predmetnika, terenskem delu v medpredmetnih povezavah naravoslovnih, družboslovnih predmetov in jezikov, problemskem in raziskovalnem učenju kot podpori pri: razvijanju miselnih in praktičnih veščin, eksperimentalnih spretnosti, bralnih strategij; reševanju problemov vsakdanjega življenja; rabi informacijskih tehnologij; pripravi in izvedbi individualnega vzgojno-izobraževalnega programa.
  • Delavnice bomo izvajali izkustveno v avtentičnih učnih situacijah in naravnem okolju.

Predstavitve v tematskih skupinah
  • V tematskih skupinah bodo vodje OE zavoda, ravnatelji mentorji in učitelji, člani medpredmetnih razvojnih skupin prikazali novosti, ki so jih razvili in uspešno vnesli v prakso.

PRIJAVA
Kotizacije za udeležbo ni. Na posvet se lahko prijavite na zavihku PRIJAVA do 18. septembra 2011 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Ob prijavi izberite tudi delavnico, v katero se želite vključiti.

Uradno vabilo

POSVET

Podčetrtek, Terme Olimia
29. in 30. september 2011


Strokovni posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole bo 29. in 30. septembra v Podčetrtku, v Termah Olimia. Namenjen je ravnateljem, učiteljev, svetovalnim in drugim strokovnim delavcem šol.