O projektu

Cilji projekta

Ključni cilj: zasnovati mrežo podpore med vključenimi šolami za sprotno izmenjavo izkušenj in modelov, za obravnavo izvedbenih in strokovnih rešitev ter za združevanje aktivnosti in strategij za delo z nadarjenimi in najbolj nadarjenimi dijaki: