ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Vsebina mape /komisijaucbenikiobrazci/

Imenik/datoteka Velikost Datum
navodilo za recenzente.pdf 71 KB 22.12.2006
obrazec za imenovanje recenzenta.doc 46 KB 29.9.2011
obrazec za imenovanje recenzenta.pdf 454 KB 22.10.2015
obrazec za oceno javnega zavoda o usklajenosti učbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami z učnim načrtom oz. katalogom znanja.docx 40 KB 3.9.2020
obrazec za oceno javnega zavoda o usklajenosti učbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami z učnim načrtom oz. katalogom znanja.pdf 510 KB 3.9.2020
obrazec za oceno javnega zavoda o ustreznosti prevoda učbenika2015.docx 22 KB 14.10.2015
obrazec za oceno javnega zavoda o ustreznosti prevoda učbenika2015.pdf 252 KB 14.10.2015
obrazec za recenzenta 2015.doc 61 KB 9.10.2015
obrazec za recenzenta 2015.pdf 559 KB 8.10.2015
recenzije shema pravilnik.docx 30 KB 16.9.2016
vloga za potrditev učbenika 2015.doc 82 KB 9.10.2015
vloga za potrditev učbenika 2015.pdf 562 KB 8.10.2015