logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Teme usposabljanja

  • podjetništvo in podjetnost,
  • vseživljenjsko učenje,
  • vseživljenjska karierna orientacija,
  • jezikovne kompetence,
  • mobilnosti
  • učne težave in učenje učenja,
  • inovativni pristopi v poučevanju,
  • vodenje javnega zavoda z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
  • kakovost z uporabo podatkov nacionalnega preverjanja znanja in mature kot podpore procesom samoevalvacije in izboljšanja učenja in poučevanja.