ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Vsebina mape /digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-naravoslovje-CD/

Imenik/datoteka Velikost Datum
2.3_Svetloba in barve-priporocila za poucevanje naravoslovnih vsebin imenik 20.10.2014
2.6_Razvijanje bralne pismenosti pri naravoslovju imenik 20.10.2014
3.1_Uporaba in vkljucevanje IKT v pouk naravoslovja imenik 20.10.2014
5.1.1_Kaj rastlina potrebuje da zivi imenik 20.10.2014
5.1.2_V notranjosti lista imenik 20.10.2014
5.1.3_Proti svetlobi imenik 20.10.2014
5.1.4_Kaj je fotosinteza in kaj celicno dihanje imenik 20.10.2014
5.10_Kaj je moja hrana imenik 20.10.2014
5.11_Bralne ucne strategije v rastlinskem svetu imenik 20.10.2014
5.12_Vplivi cloveka na okolje imenik 20.10.2014
5.2_Snovi so iz delcev imenik 20.10.2014
5.3_Od alg do semenk_sodelovalno ucenje imenik 20.10.2014
5.4_Tudi ce rastline ne vidim, jo prepoznam imenik 20.10.2014
5.5_Zgradba semen in kalitev imenik 20.10.2014
5.6_Kalitev semen_IKT imenik 20.10.2014
5.7_Prilagoditve rastlin imenik 20.10.2014
5.8_Opazovanje travniskih rastlin in ocenjevanje znanja imenik 20.10.2014
5.9_Raziscimo nespolno razmnozevanje rastlin imenik 20.10.2014
6.10_Proucevanje listnega opada imenik 20.10.2014
6.11_Zivali tal_didakticna igra imenik 20.10.2014
6.13_Ocenjevanje modelov clenonozcev imenik 20.10.2014
6.14_Ugani katera ptica sem imenik 20.10.2014
6.2_Raztopine imenik 20.10.2014
6.3_Ocenjevanje eksperimentalnega dela_7 razred imenik 20.10.2014
6.4_Fizikalne in kemijske spremembe imenik 20.10.2014
6.5_Cistilne naprave imenik 20.10.2014
6.6_Kaj vpliva na hitrost iztekanja tekocin imenik 20.10.2014
6.7_Odboj in lom svetlobe imenik 20.10.2014
6.8_Izdelava modelov celic imenik 20.10.2014
6.9_Mikroorganizmi imenik 20.10.2014
naslovnica.jpg 8 KB 20.10.2014
~$zalo za cd.docx 1 KB 2.10.2014