ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Vsebina mape /digitalnaknjiznica/Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi MATEMATIKA CD/

Imenik/datoteka Velikost Datum
2_3_10_KvadratiNaGeoplosci imenik 2.1.2015
2_3_1_ClovekNeJeziSe imenik 2.1.2015
2_3_2_VTrgoviniZIgracami imenik 2.1.2015
2_3_3_DruzinskiIzlet imenik 2.1.2015
2_3_6_ZanimivaTrimestnaSt_6razred imenik 2.1.2015
2_3_7_ZanimivaTrimestnaSt_7razred imenik 2.1.2015
2_3_8_IgraSSlamicami imenik 2.1.2015
3_6_3_ObravnavaVzorceV8Razredu imenik 2.1.2015
3_6_5_PreizkusnjaZUlomki imenik 2.1.2015
3_7_1_RazlicneNalogeZVzorci imenik 2.1.2015
3_7_2_RazisciVzorceRazlicnihZaporedij imenik 2.1.2015
3_7_3_NalogiZVzorci imenik 2.1.2015
4.2 Matematično modeliranje v geometriji imenik 2.1.2015
4_3_2_SteviloCistilk imenik 2.1.2015
5_1_1_SestavaPisnegaPreiskusaV6razredu imenik 2.1.2015
5_1_2_PisniPreizkusZaOsmiRazred imenik 2.1.2015
5_2_PrimeriNalogNaRazlicnihZahtevnostnihRavneh imenik 2.1.2015
6_1_SpremljanjeInSamovredZnanjaNaRazredStopnji imenik 2.1.2015
6_3_1_NaravnaStevilaDoMilijona imenik 2.1.2015
6_3_2_TrikotnikStirikotnikVeckotnik_PreverSSamovr imenik 2.1.2015
6_3_3_SestevanjeInOdstevanjeRacionalnihStevil imenik 2.1.2015
naslovnica - kopija.jpg 103 KB 23.8.2013
naslovnica.jpg 47 KB 7.12.2015
naslovnica_v.jpg 157 KB 16.1.2014
thumbs.db 9 KB 7.12.2015