Mednarodni posvet POVEZANOST PROCESOV,
Ljubljana, 6. in 7. oktober 2011


Hiter razvoj bioznanosti prinaša tudi vedno večje potrebe po posodabljanju izobraževanja in odzivanju na družbene potrebe po biološkem znanju, nujnem za sprejemanje osebnih in družbenih odločitev. Z namenom zagotoviti našim mladim generacijam dostop do ustreznega splošnega znanja za življenje, letos že peto leto zapored, organiziramo izobraževanje učiteljic in učiteljev na mednarodnem posvetu Biološka znanost in družba. Posvet je namenjen seznanjanju z novostmi v biologiji in družbenim vidikom uporabe biološkega znanja. Vabljeni so učitelji/-ce biologije, drugih naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter drugi, ki jih zanima celostni pristop k obravnavi kompleksnih procesov v naravi in družbi.

V mednarodnem letu gozdov 2011 je osrednja tema posveta celostna obravnava povezanosti procesov na vseh ravneh organizacije žive narave (od celice, organizma, populacije, ekosistemov do ekosfere). Sodobne poglede na to tematiko bodo udeležencem predstavili priznani slovenski in tuji raziskovalci s področja bioloških in družboslovnih znanosti. Predavanja tujih predavateljev bodo simultano prevajana iz angleščine v slovenščino. Vsak dan bo po predavanjih okrogla miza, kjer bodo udeleženci lahko sodelovali v razpravah.

V času letošnjega posveta bo v založbi Zavoda RS za šolstvo izšel slovenski prevod knjige Frances Ashcroft: Življenje v skrajnih razmerah: znanost preživetja. Avtorica knjige prof. Frances Ashcroft bo na posvetu tudi predavala.

Vabimo vas, da se posveta udeležite.

Program posveta je objavljen tukaj.

Uradno vabilo za učitelje je objavljeno tukaj.

Plakat je objavljen tukaj

Prijava na posvet: Informacije o prijavi na posvet so objavljene tukaj.

Dodatne informacije o posvetu: mag. Minka Vičar (ZRSŠ) telefon (01) 2363 146, e-naslov minka.vicar@zrss.si ali Saša Kregar (ZRSŠ) telefon (01) 2363 115, e-naslov sasa.kregar@zrss.si

Kraj in čas posveta: Posvet bo 6. in 7. oktobra 2011 v poslovni stavbi DSU (bivši Smelt) na Dunajski cesti 160 v Ljubljani (na križišču med Dunajsko cesto in obvoznico).

Organizator posveta: Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, Oddelkom za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenskim fiziološkim društvom, Centrom odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov in Društvom biologov Slovenije.

Projekt: Posvet okviru projekta Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov v izobraževanju (podprojekt biologija) organizira predmetna skupina za biologijo na Zavodu RS za šolstvo.

Ciljno občinstvo: učiteljice/učitelji biologije ter drugih naravoslovnih in družboslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli, študentke/študenti, raziskovalke/raziskovalci ter drugi zainteresirani.

Uradni jezik posveta je slovenščina. Predavanja tujih predavateljev bodo simultano prevajana iz angleščine v slovenščino.

Spremljajoči dogodki:

  • Izid slovenskega prevoda knjige Frances Frances Ashcroft: Življenje v skrajnih razmerah: znanost preživetja. (založba Zavod RS za šolstvo). Več informacij v pripravi.