Dobrodošli

Zavod RS za Šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport sta v okviru projekta Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov tudi letos organizirala mednarodni posvet Biološka znanost in družba, ki nadaljuje z uvajanjem sodobnih znanj in sistemskega pristopa v obravnavo živih sistemov v šolsko prakso (posnetke prvega posveta, Genialna prihodnost – genetika, determinizem in svoboda, si lahko ogledate na naslovu http://www.zrss.si/bzid/geni ).

Pri organizaciji posveta so sodelovali tudi Oddelek za biologijo BF, Univerze v Ljubljani, Društvo biologov Slovenije in agencija ARAO.

Program posveta Biološka znanost in družba, EKOSISTEMI – povezanost živih sistemov je usmerjen v celostno predstavitev osnovnih bioloških konceptov v zvezi z živimi sistemi, njihovim razvojem, delovanjem in interakcijami na različnih organizacijskih ravneh. Na okroglih mizah je bila razprava o nujnosti uvajanja sodobnih znanj in sistemskega pristopa pri obravnavi živih sistemov in pomenu splošnega biološkega znanja za sodelovanje v procesih odločanja in reševanja problemov (zavedanju naraščajočega pomena široke splošne biološke izobrazbe za posameznika in družbeno odločanje).
Na posvetu so sodelovali priznani tuji in domači predavatelji s področja biološke znanosti in družboslovnih znanosti.

Šola kot zelo pomemben del družbe mora nenehno slediti razvoju in se odzivati na uporabo znanja v različnih kontekstih. S posodabljanjem učnih načrtov se tako kot drugje v svetu odzivamo na te potrebe. Proces posodabljanja naravoslovnih predmetov je lahko uspešen le, če se v sklopu uvajanja zagotovi izobraževanje ključnih akterjev izobraževanja - učiteljic in učiteljev. Zato so bila tematska področja posveta vezana na razvoj sodobne biološke znanosti na področjih, ki so vključena v posodobljeni učni načrt za biologijo.

Ker želimo, da bi obravnava sodobnih bioloških konceptov bila dostopna tudi tistim učiteljicam in učiteljem, ki se posveta niso mogli/-e udeležiti, smo v okviru projekta izdali tudi zbornik prispevkov s posveta, kjer so obširneje predstavljene teme, ki so bile predstavljene na kratkih predavanjih. Zbornik posveta lahko naročite v Založbi Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana. Poleg tega so predavanja in diskusije posnete in dostopne za neprofitne izobraževalne namene na tej spletni strani.

Minka Vičar,
Vodja projekta