logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Inovativni pristopi k učenju in poučevanju

Formativno spremljanje v podporo učenju za pedagoške vodje

V ospredju usposabljanja je razumevanje temeljnih principov in strategij formativnega
spremljanja ter njihovega uvajanja v prakso s poudarkom na povratnih informacijah.
Vodstveni delavci 1 dan

Formativno spremljanje v podporo učenju I (tudi predšolska vzgoja)

Usposabljanje je namenjeno seznanitvi učiteljev s formativnim spremljanjem, predstavitvam
odličnih praks učiteljev in načrtovanju učnega sklopa.
Strokovni delavci 1 dan

Formativno spremljanje v podporo učenju II (tudi predšolska vzgoja)

V ospredju usposabljanja je raba strategij formativnega spremljanja, ki pri poučevanju
spodbujajo aktivno vlogo učencev.
Strokovni delavci 1 dan

Formativno spremljanje v podporo učenju III (tudi predšolska vzgoja)

Poudarek usposabljanja je na uporabnosti predstavitev odličnih praks učiteljev pri
uvajanju formativnega spremljanja in skupno načrtovanje učnega sklopa vseh udeležencev
seminarja z elementi formativnega spremljanja.
Strokovni delavci 1 dan

Formativno spremljanje v podporo učenju IV

Predstavitve udeležencev in izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse, ki je nastajala
v času usposabljanja udeležencev.
Učitelji 1 dan

Razvijanje zgodnje pismenosti v vrtcu

Usposabljanje ima za cilj razumevanje gradnikov bralne pismenosti in njihovega razvijanja
v predšolskem obdobju.
Vzgojitelji predšolske vzgoje 1 dan

Razvijanje bralne pismenosti v prvem triletju

V ospredju usposabljanja bo individualizirano, postopno in sistematično razvijanje
zmožnosti branja in pisanja besedil.
Učitelji razrednega pouka 1 dan

Razvijanje različnih vrst pismenosti I

Nosilna tema usposabljanja so gradniki pismenosti ter njihov razvoj, bralne učne
strategije in razvoj razumevanja pri branju.
Učitelji 1 dan

Razvijanje različnih vrst pismenosti II

Osnovni namen usposabljanja je spoznati in preizkusiti različne strategije za aktivni
pouk, razvijanje temeljne in višjih ravni pismenosti.
Učitelji 1 dan

Poti za izboljšanje učnih dosežkov (16 predmetov, 68 seminarjev)

V ospredju so didaktične strategije in aktivni pouk za pridobivanje znanja na posameznih
področjih in predmetih ter učinkovito vključevanje informacijsko-komunikacijske
tehnologije in e-gradiv v pouk posameznih predmetov.
Učitelji posameznih predmetov 1, 2 ali 3 dni