domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Slovenščina v šoli (1/2020)

revija / osnovna šola, OŠ - predmetni pouk, srednja šola / slovenščina / leto izida: 2020 / 64 str.

ISSN 1318-864X / oznaka artikla: 9109


13,00 €


Letošnji letnik revije posvečamo Cirilu Kosmaču (1910–1980), pisatelju, ki je svoja dela posvetil rodnim krajem in malim ljudem, sr(eč)nim čudakom, njihovim stiskam, upanju, trpljenju, smrti ... Gospa Nanča Kosmač Kogej nam je prijazno poslala v objavo očetov rokopisni zapis naslova dela Tantadruj, rokopis pisma ob snemanju filma Na svoji zemlji in stran s korekturami iz snemalne knjige. Na naslovnici objavljamo Kosmačev portret, ki ga je posnel Veno Pilon. Sicer pa je prva letošnja številka raznolika; v Razpravah objavljamo kvantitativno računalniško analizo Cankarjevih dram in pišemo o besedilnih vrstah z namenom spodbuditi h kritičnemu vrednotenju besedilnih skupin. Intervju z Lidijo Golc, nagrajenko na področju srednjega šolstva v letu 2019 odpira pogled v bogat svet učiteljice, mame, žene, pesnice … V Didaktičnih odzivih pišemo o pripravi proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, o branju kratke proze Janka Kersnika in o bolnišničnem knjižnem sejmu. Revijo skleneta predstavitvi učbenika Fonetika 1 in knjige Didaktika književnosti pri pouku slovenščine

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter