domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Zgodovina v šoli (2/2017)

revija / osnovna šola, OŠ - predmetni pouk, srednja šola / zgodovina / leto izida: 2018 / 96 str.

ISSN 1318-1416 / oznaka artikla: 9102


20,00 €


V tokratni reviji Zgodovina v šoli izpostavljamo dve zgodovinski obletnici, ki sta pomembno vplivali na dogajanje na Slovenskem, in sicer preboj soške fronte pri Kobaridu, kjer objavljamo nove izsledke raziskav in fotozgodbo petnajstih fotografij s prizorišč. V drugem prispevku pa izpostavljamo stoto obletnico oktobrske revolucije, ki je usodno zaznamovala življenje Slovencev v 20. stoletju, članek jo obravnava zgodovinsko objektivno in s kritično distanco.
Nadaljujemo z obravnavo življenja in dela cesarja Franca Jožefa, o katerem smo zgoščeno že pisali. V sklopu didaktičnih člankov predstavljamo možnosti, ki jih pri pouku zgodovine kot vir nudijo fotografije, razglednice, politične karikature in plakati, zgodovinsko terensko delo s pametnim telefonom, formativno spremljanje na temo slovenske osamosvojitve, uporabo literarnih del z zgodovinskim ozadjem kot virov za učenje zgodovine ter obravnavo izbirne teme o razvoju družbe na Slovenskem v 19. stoletju na temelju študijskega primera iz krajevne zgodovine. Vsebino zaokrožajo prispevek z manj znano zgodovinsko temo o zdravstvenem stanju in boleznih slovenskega prebivalstva v 19. stoletju ter poročila o hrvaških učbenikih za zgodovino v gimnaziji založbe Školska knjiga in o hrvaški reviji za učitelje zgodovine Povijest u nastavi.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter